?html> 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/601430937454490.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bj-zhuanli.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/36440011525079.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/267957228642201.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/222749776070.html" target="_blank">ϰ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/974296749347707.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/33938475540348.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/779338683203863.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/493880505616148.html" target="_blank">»԰</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/67823115567189.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jssyhjj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/925103412826187.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/33220641191656.html" target="_blank">¤</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/79952367964706.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/9095678739672.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/141660102963417.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/13777740851278.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/679241481211769.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/764758371677125.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/563542995869611.html" target="_blank">ú·</a>| <a href="http://www.tuxingshengmy.com" target="_blank">޻</a>| <a href="http://www.creaviewcg.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/5189715563608.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/1325465790339.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.liangfuzhuce.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/285408387222555.html" target="_blank">쳤</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/80724543378975.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/224374104740206.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/145559382244802.html" target="_blank">ٲ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/455632941842164.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/462705525351285.html" target="_blank">Ӣ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/2369886248896.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/931817916436376.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/4952193972108.html" target="_blank">˼</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/741303705216525.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/57366966354675.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/9873382845681.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.7731222.net" target="_blank">Ӫ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/469199403199967.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.qiyuantrade.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.mxkjpcb.com" target="_blank">ʦ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/496532730970322.html" target="_blank">պ</a>| <a href="http://www.chengdemuseumofglassarts.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/96585555825240.html" target="_blank">ʯ̨</a>| <a href="http://www.gzjiexing.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/49649355286427.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/542101752758461.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/5878301402284.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/92860275215917.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/79400367754655.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/487949571541478.html" target="_blank">פ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/118628724820955.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shangcengsilk.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.bdhyslw.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/46654495861673.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/888105519420189.html" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/872257815242641.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/50938761386563.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/109244409547277.html" target="_blank">ũ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/787931967526877.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/85892715958622.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/812134863290926.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/80992335827740.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/25440441073165.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/765387999927963.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/4792611407176.html" target="_blank">ȫ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/21443349280628.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/848509854794455.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/44707254536647.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/97436256691426.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/466295910529772.html" target="_blank">º</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/809158125644860.html" target="_blank">Ѱ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/30960366774639.html" target="_blank">ż</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/64446174692938.html" target="_blank">ĩ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/61051197103148.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/44299227614107.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/947269854926866.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/234159630762492.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/1726647872113.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/346457700916172.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/458974692209863.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/186429528837357.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/330480144729735.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/635326608128581.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/90563566812262.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/427739661178733.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/24835949717521.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/482974941158374.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/67415382874301.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/949469712100289.html" target="_blank">γ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/7037936134043.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/358775700112772.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/935599842191302.html" target="_blank">Ϋ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/203539467644413.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shunlian1688.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/158335815992485.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/809197335683728.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/390222666975540.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/618558735294141.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ywbxzp.cn" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/1158110141677.html" target="_blank">Ӫɽ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/201651849675129.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/356638671848617.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/758584299395221.html" target="_blank">ԭ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/136826544406241.html" target="_blank">Ž</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/7593510240171.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/82468101620284.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/10138374974638.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/633936234744261.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/39132836119580.html" target="_blank">ƽ̶</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/936429975153474.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/410416107770158.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whhenglitai.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/162993816744990.html" target="_blank">۩</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/15522715529323.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/846366465156780.html" target="_blank">ϴ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/365620902605965.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/30473211493538.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/41829288238322.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/346313517208661.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/544760898904397.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/39012042870114.html" target="_blank">ݳ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/3321283324042.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ahmingsheng.com" target="_blank">˷</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/7959842945763.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/24842518283443.html" target="_blank">ʲ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/343274574187220.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.pbxsky.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/808841874157649.html" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/35496588606309.html" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/286739286700259.html" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/790901763322919.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/882918327945294.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/796934928343283.html" target="_blank">Զ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/808841874157649.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/82916325979502.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/818719200377935.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/76165065320851.html" target="_blank">ǡ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/3838974809131.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/691412607910739.html" target="_blank">Ȩ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/106556865766154.html" target="_blank">ͳ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/96883024541191.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.roszdravnadzo.org" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/301439331466709.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/532196886274910.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/866425356290641.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/4355142660900.html" target="_blank">ɰ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/7052919462927.html" target="_blank">ī</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/819237162195714.html" target="_blank">˻</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/134416317560671.html" target="_blank">ͤ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/919892613445487.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/5773463794559.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/780195465366201.html" target="_blank">¤</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/678231474678921.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/84168240180369.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/667121256190541.html" target="_blank">ų</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/535979178172103.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/559499637340319.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/793694451628739.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/3145961117140.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/559526796658835.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/457661760766640.html" target="_blank">˫</a>| <a href="http://www.jt-restaurant.com" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/982370127409388.html" target="_blank">ĺ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/416863749260503.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/971596905530365.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/91175628121652.html" target="_blank">±</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/2369886248896.html" target="_blank">ʹ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/221569878608824.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/382667703430988.html" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/535979178172103.html" target="_blank">ƶ</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/41534019322457.html" target="_blank">޽</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/712205895349328.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zzfxjz.net" target="_blank">Ӻ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/642156144861378.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mmw518.com" target="_blank">Ȧ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/137209518485149.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/772883679541889.html" target="_blank">ξ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/453966474195228.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/151559961262196.html" target="_blank">Ƽ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/468567180795138.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/93127125955973.html" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/276204297912534.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/126894927840372.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/768762270882123.html" target="_blank">ϰ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/745682337271415.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/458977287254260.html" target="_blank">̶</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/845248965380491.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/66580809605374.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/96469783582646.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/78123597655253.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/15813454820941.html" target="_blank">͡</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/305311764941500.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/362959623602344.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/18217682789911.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/4454655490811.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/598259436442526.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/56080179212665.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/30523227233764.html" target="_blank">ұ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/3811621819165.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/96289019723308.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/673166856862736.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/973913880820838.html" target="_blank">Ͳ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/924273162195543.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/93344474166681.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/418667658898934.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/496883679238940.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/768702729453801.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/79539282459465.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/301439331466709.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/139337223835868.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/578242656518353.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/35318511296647.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/443608641371206.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/299371785515560.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/79539282459465.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/250847643649865.html" target="_blank">֬</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/40064319985334.html" target="_blank">۩</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/419386143767983.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/74908389881545.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/12951576438375.html" target="_blank">÷ӿ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/591207921846363.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/589322871118574.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/903948744750492.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/738291756459.html" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.yuhuainstrument.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/866701458530746.html" target="_blank">ƫ</a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/773608707608101.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/186429528837357.html" target="_blank">ʵ</a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/471267195714378.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/761905458980161.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/323578992617767.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/89652127835014.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xiangchunshipin.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/7780611884521.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/254878806497713.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.szjszdh.com" target="_blank">ڰ</a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/929239206764704.html" target="_blank">ԫ</a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/730316559289268.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/811485898346.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com/news0798/99240798827254.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/29723744182884.html" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/105588541718.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/330363705807780.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/235502535751901.html" target="_blank">䶼</a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/661877595667397.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/124340583733436.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/24779979031589.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/21467060453897.html" target="_blank">˶</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/37955676541796.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxgl360.com/newsjxg/6865878968329.html" target="_blank">ɼ</a>| <a href="http://www.whtuogun.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/82369755952412.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/89231163889139.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/98570910727931.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/216708123234318.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.yiningtyn.com/newsyn/63182697733667.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.siruimedia.com/newssrmd/514346685721349.html" target="_blank">ͷ</a>| <a href="http://www.shcity.org/newssh/825234153147387.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cdsogal.net/newscd/89973470174668.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/345486789306756.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjccyt.net/newsbj/58259529391949.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qianhongmm.com/newsqh/43613940229970.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com/news520/126888879810471.html" target="_blank">ٹ</a>| <a href="http://www.wxguigu.com/">˹˹</a> <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  </div> <div class=dater><A href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www-fjdh-cn.baigubbs.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www-fjdh-cn.baigubbs.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb><a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5149.html" target=_blank><img height="12" width="8" src="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Skin/fjdh/images/websj.gif" border="0" /> 佛教手机?/A>  <A class=copyright href="http://go.fjdh.com.baigubbs.com/"><img height="12" width="9" src="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Skin/fjdh/images/icon_sb.gif" border="0" /> 佛教网址</A></div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/';" maxlength="100" size="45" value="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5150.html" target=_blank>梵呗唱诵</A> <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5151.html">经论次第</A> <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5152.html">初机开?/A><br><a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5153.html">以戒为师</A> <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5154.html">汉传讲法</A> <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5155.html">藏传讲法</A> <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5156.html">南传讲法</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG><a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5157.html" target=_blank>觉之? 社区</A></STRONG><BR><div class=qlan><a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5158.html" target=_blank>佛教论坛</A> - <A href="http://home.fjdh.com.baigubbs.com/group.php" target=_blank>佛教群组</A> - <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5159.html" target=_blank>佛教家园 </A><br><a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5160.html" target=_blank>念佛共修</A> - <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5161.html" target=_blank>拜佛共修</A> - <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5162.html" target=_blank>经咒共修</A> - <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5163.html" target=_blank>十念共修</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5164.html" target=_blank>佛教网址</A> - <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5165.html" target=_blank>佛法讲座</A> - <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5166.html" target=_blank>佛教音乐?/A> <BR><A href="http://club.fjdh.com.baigubbs.com/" target=_blank>佛教博客</A> - <A href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> </div> </div> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" title="证严法师佛教问答">证严法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/011357189612.html" target="_blank">证严法师答:何时运才能通?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/010651189610.html" target="_blank">证严法师答:公婆应如何看待媳妇?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/010309189609.html" target="_blank">证严法师答:何谓禅?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/010109189608.html" target="_blank">证严法师答:应如何修行?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/005916189607.html" target="_blank">证严法师答:为何要持戒?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/005440189606.html" target="_blank">证严法师答:到底哪一种人才是正信的佛教徒呢?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/004956189605.html" target="_blank">证严法师答:为何要将佛圣化而不可神化?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/004235189604.html" target="_blank">证严法师答:请师父看因果!?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/003648189603.html" target="_blank">证严法师答:世界上什麽人最快乐?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/002704189486.html" target="_blank">证严法师答:如何对待犯错的人?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/002231189485.html" target="_blank">证严法师答:师父,真是抱歉!这杯子缺了一?..</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/235217189484.html" target="_blank">证严法师答:在工作上,常感到很伤?..</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/234237189483.html" target="_blank">证严法师答:做人做事要如何才能圆融?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/233753189482.html" target="_blank">证严法师答:当我发脾气时,想到您说欢喜心,就会把气压下来,但却忍的好难过喔!</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/233047189481.html" target="_blank">证严法师答:什麽样的人最美?什麽样的衣服穿在身上最漂亮?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/225647189480.html" target="_blank">证严法师答:如何用心?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/225228189479.html" target="_blank">证严法师答:何谓『包容』?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/224658189478.html" target="_blank">证严法师答:修行与工作如何并行?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/224257189477.html" target="_blank">证严法师答:如何念得一心不乱?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/223608189476.html" target="_blank">证严法师答:何谓「直心是道场」?直直地说出内心话,不就是直心吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/222859189475.html" target="_blank">证严法师答:如何才能开智慧?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/222234189474.html" target="_blank">证严法师答:念何经可消何种业障?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/221341189473.html" target="_blank">证严法师答:烦恼如何了断?真理如何体悟?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/163443189459.html" target="_blank">证严法师答:慈济是否以《无量义经》做为中心思想一门深入?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/211503189402.html" target="_blank">证严法师答:疼惜别人却不被领情,该如何处之?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/211328189400.html" target="_blank">证严法师答:若想创造快乐的世界,人类该做什么努力?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/211153189398.html" target="_blank">证严法师答:孩子不乖、不读书,怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2012/10/210856189396.html" target="_blank">证严法师答:师父的法是宝,但为什么碰到自己缺点就转不过来?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2009/05/10005877457.html" target="_blank">证严法师答:什么是经,为何要念经?</a></li> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"> ?9条信? <a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html">首页</a> <a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html">下一?/a> <a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html">尾页</a> 页次?/1? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html' selected>1</option></select>? </span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/wumin/2012/10/100809188999.html" target=_blank><IMG border=0 alt=证严法师 src="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/UploadFiles/wumin/2012/10/201210231008109702.jpg" width=150 height=175><BR>证严法师简?/A></DIV> <P><STRONG>证严法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html"><SPAN style="COLOR: #00f">证严法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E8%AF%81%E4%B8%A5%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">证严法师佛教文章大全</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5167.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">证严法师佛学视频</SPAN></A></P> <P><STRONG>证严法师相关链接</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5168.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">台湾慈济全球资讯?/SPAN></A> </P> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://baigubbs.com/">³·</a></td> <td><a href="http://baigubbs.com/">·</a></td> <td><a href="http://baigubbs.com/"></a></td> <td><a href="http://baigubbs.com/"></a></td> <td><a href="http://baigubbs.com/">̲</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://nxln1d.baigubbs.com/">ն</a></td> <td><a href="http://t3jxfp.baigubbs.com/"></a></td> <td><a href="http://p1pf1r.baigubbs.com/">½</a></td> <td><a href="http://5t71pp.baigubbs.com/">±վֵ</a></td> <td><a href="http://bj713h.baigubbs.com/">ͷ·</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.baitianjiaju.com/">Ͼע</a></td> <td><a href="http://www.xczqzx.com/"></a></td> <td><a href="http://www.inlove14k.com/">188𱦲</a></td> <td><a href="http://www.tjxindadu.com/">Ͼע</a></td> <td><a href="http://www.huiyantouzi.com/">˹ƽ̨</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.6fen.net/"></a></td> <td><a href="http://www.gsbotion.com/">˹վ</a></td> <td><a href="http://www.hljsmzyjs.com/">Ϸվ</a></td> <td><a href="http://www.hothuati.com/">ͳIJַעƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.wainyopt.com/">թϷ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.njsrqx.com/">Ͼ</a></td> <td><a href="http://www.xufengcargo.com/">ׯϷij</a></td> <td><a href="http://www.xbfzbc.com/">Ͼ</a></td> <td><a href="http://www.cdtctf.com/">÷ƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.fitcl.com/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.jdzyc.net/">Ŵ888IJվ</a></td> <td><a href="http://www.bjrwt.com/">йټ</a></td> <td><a href="http://www.qqheyl.cn/">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.kmperfect.com/">ׯϷվ</a></td> <td><a href="http://www.juceshi.com/">˸淨</a></td> </tr> </table> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/jzfsxwd/Index.html" target="_self">净宗法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/jkfsxwd/Index.html" target="_self">净空法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2007/07/09574712336.html" target="_blank">如本法师答:有信徒请沙门应供,至其家中,未供饭食,可以先请问佛法</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2007/07/14465512540.html" target="_blank">如本法师答:佛教对神秘感应的现象看法如何?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2013/03/100141216820.html" target="_blank">索达吉堪布答:佛教为什么有如此大的能力,可融入中华民族的文化中?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2013/04/185259225668.html" target="_blank">智渡法师答:怎样写还愿文?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2011/01/190207138565.html" target="_blank">海涛法师答:杀害蟑螂、蜘蛛、老鼠算杀生吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/fjask/2013/01/122751205164.html" target="_blank">济群法师答:农业生产中,农民为了增产不得不杀死一些害虫,以得到充</a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com <a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5169.html">苏ICP?2040789?2 </A></div> <div id="fdb02"><a href="http://baigubbs.com/a/20181219/5170.html" target=_blank>护持网站 </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="http://www-fjdh-cn.baigubbs.com/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://baigubbs.com/"></a></td> <td><a href="http://baigubbs.com/"></a></td> <td><a href="http://baigubbs.com/"></a></td> <td><a href="http://baigubbs.com/">Ϫ·</a></td> <td><a href="http://baigubbs.com/">Ӵ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://bb9hhz.baigubbs.com/">Ǵ</a></td> <td><a href="http://p5drjt.baigubbs.com/">·</a></td> <td><a href="http://ltvxnt.baigubbs.com/">ټ</a></td> <td><a href="http://7zxp3b.baigubbs.com/"></a></td> <td><a href="http://fxdjrx.baigubbs.com/">к</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.sczszk.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.sentao.net/">ʮһϷվ</a></td> <td><a href="http://www.whweiguan.com/">ŰϻϷַ</a></td> <td><a href="http://www.tjwb.cc/">Ŵ888</a></td> <td><a href="http://www.yfkcsj.com/">˹ע</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.tcg68.com/">Ͼע</a></td> <td><a href="http://www.wfshengkai.com/">Ͼij</a></td> <td><a href="http://www.gyxmc.com/">ֳ</a></td> <td><a href="http://www.kaitaiyj.com/">վ</a></td> <td><a href="http://www.luonaiqi.cn/">ptӹƽ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.nuanwangjia.com/">˹˶ij</a></td> <td><a href="http://www.youmeiti.org/">Ŵ󸻺ʶij</a></td> <td><a href="http://www.ntyaxuan.com/">Ͼij</a></td> <td><a href="http://www.hzdx0599.com/">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.xiuhang.net/">ij</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.syhllg.com/">˹˹ٷַ</a></td> <td><a href="http://www.china-longxi.com/">¶ijϷ</a></td> <td><a href="http://www.pyqw.net/">eֲַ</a></td> <td><a href="http://www.zzwuxing.com/">ŰϻϷַ</a></td> <td><a href="http://www.qzjpff.com/">Ϸ淨</a></td> </tr> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02> </SPAN>